Nieuws

Commissie Enkhuizer Klipperrace
Compagnieshaven 3c
1601 ZA Enkhuizen
info@klipperrace.nl

Betreft: 42e Klipperrace 2016, zondag 9 oktober 2016

Enkhuizen, 15 oktober 2016

Dames en heren klipperschippers,

De commissie vindt het nodig om een verklaring te geven over het ongeldig verklaren van de wedstrijd op zondag.

Helaas is de baan door verschillende oorzaken niet als een trapezium uitgelegd.
Vanwege het sterk krimpen van de wind tijdens de start van de B-klasse werd de wedstrijd afgeblazen en de startlijn verplaatst voor een nieuwe start. Hierdoor was de positie van de boeien en dus de beoogde te varen baan, nog slechter te overzien.
Daarbij komt dat de nummers op de boeien alleen te lezen zijn als je er heel dicht bij bent.
Dit is de oorzaak dat veel schippers niet de juiste baan hebben gevaren. Enkelen hebben wel direct juist gevaren en een paar hebben zich hersteld.

Aan de hand van de weersverwachtingen en de feitelijk naar Z draaiende wind is de finish uitgelegd. De eerste 5 schepen zijn ook kruisend gefinished.
Dat de wind plotseling naar NNW zou draaien en toenemen tot kracht 4 konden wij niet voorzien.
Alle lof voor de schippers dat ze, boven de wedstrijdregels, goed zeemanschap hebben bedreven en er geen schade is gevaren.

De twee bovengenoemde feiten zijn de reden voor het ongeldig verklaren van de wedstrijd.

Wij rekenen het ons aan dat de positie van de boeien een zware factor is in het ongeldig verklaren van de zondag wedstrijd. Onze excuses dat hierdoor voor alle deelnemers de zondag als wedstrijd is gedevalueerd.

Als compensatie voor de teleurstelling van het ongeldig verklaren van de wedstrijd van afgelopen zondag wil de commissie alle deelnemers van dit jaar een korting van 25% geven op de inschrijving voor volgend jaar.

Met vriendelijke groet

Commissie Enkhuizer Klipperrace
Jan Smit
voorzitter

Schippersvergadering 42e Klipperrace 2016
8 oktober 2016, 21.00 uur
Nieuwe Doelen Enkhuizen

 
 

Verslag: 11 oktober 2016

 
 • Voor aanvang staan reeds glaasjes Korenwijn en Beerenburg klaar voor de genodigden.
 • Voorzitter Jan Smit opent de vergadering om 21.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
 • Het vorig jaar genomen initiatief “Welkom op het water” om jongeren uit te nodigen om mee te varen is door de commissie opgepakt en afgestemd met de Hiswa. Als doelgroep hebben wij voor de RSG (ruim 1.600 leerlingen) gekozen.
  Een aantal schippers heft zich aangemeld als gastschip echter ook na herhaalde vraag is niet één aanmelding van de RSG leerlingen binnen gekomen. Dit vraagt om heroverweging.
 • Na deze mededelingen krijgt Saskia Kersten het woord en kaart de lijnstart aan versus de aangekondigde mogelijkheid van ankerstart met naar buiten motorsailen.
  Vorig jaar na de lijnstart waren veel schippers vóór de oplossing met motorzeilen, vandaar het voorstel. Nu heerst de mening dat die paar mensen langs de Zeemuur minder belangrijk zijn.
  Ook het voorstel om dan een ankerstart buiten te houden vindt weinig steun.
  Jan Baas meldt dat er toch heel wat mensen langs de muur, bij het clubhuis en de Mastenbar naar de start willen kijken, wat voor de stad weer belangrijk is.
  Het idee om walkant kijkers op museum-boten naar een lijnstart te laten kijken valt goed, maar is misschien niet te realiseren. Ook de “Friesland” en/of de “Bep Glasius” worden nog genoemd als mogelijkheid voor kijkers. Probleem is hierbij wel dat die zaken gepland moeten worden en dat uiteindelijk de wind bepaalt.
  Iedereen die hierover voorstellen heeft, zet ze op de mail dan kunnen we dat afstemmen.
 • Indeling A-B klasse: Er zijn helaas wat fouten gemaakt, waardoor o.a. de “Isis” in de B-klasse is ingedeeld. Er komen veel ideeën ter tafel; met promotie en degradatie, minder geschiedenis rekenen en indeling naar alleen het afgelopen jaar. Dus niet meegedaan, volgend jaar starten in de B-klasse. Dat geeft weer scheve gezichten bij de echte B-schepen, als bijv. “De Hoge Wier” volgend jaar in de B-klasse start. Ook komt naar voren dat bij de aanmelding door de schipper de voorkeur voor A- of B-klasse kan worden opgegeven. De commissie vraagt de aanwezigen om ideeën op de mail te zetten zodat hierover weloverwogen een beslissing kan worden genomen.
 • Er wordt gevraagd of de startlijst eerder rondgestuurd kan worden; dat is technisch niet tot nauwelijks mogelijk, de inschrijving sluit om 22.00 uur en moet verwerkt worden.
 • Voorzitter Jan Smit bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst om 21.50 uur.

Saskia Kersten                                                            Jan Smit
secretaris                                                                   voorzitter

 

Copyright 2017 © Klipperrace Alle rechten voorbehouden -- www.RitzDzign.nl